Noticias CBDC

CBDC - A frase "moeda dixital do banco central" utilizouse para referirse a varias propostas relativas á moeda dixital emitida polo Banco Central.

ru Русский